Banner2018

Policy avseende eMTB

Elcyklar har blivit allt vanligare på våra cykelvägar och idag finns ett stort utbud även av eMTB. På förekommen anledning har styrelsen för MTB Täby utarbetat denna policy, som avser användande av eMTB inom ramen för den verksamhet som bedrivs i klubbens regi.

MTB Täby är en idrottsförening vars verksamhet, i likhet med andra idrottsföreningar, utgår från, bygger på och främjar fysisk aktivitet. Redan på denna grund faller det sig naturligt att klubbens verksamhet tar tydlig utgångspunkt i cykling utan assistans av motordrift. En annan grundförutsättning för föreningens verksamhet är att den i huvudsak bygger på allemansrätten, som ger oss möjlighet att med stor frihet utöva vår verksamhet i skog och mark.

Föreningen utnyttjar allemansrätten för merparten av den verksamhet vi bedriver. Den är en fantastisk förutsättning både för föreningens verksamhet och för våra medlemmars möjlighet att utöva sin hobby, att motionera, att njuta av naturen och ha roligt ute i skog och mark. Då föreningen är beroende av allemansrätten är det av största betydelse att vi också respekterar de begränsningar som följer av allemansrätten och de regler som i vissa avseenden innebär att vi inte får bedriva verksamhet på vissa platser eller under vissa former.

Allemansrätten medger, som huvudregel och med vissa undantag, cykling i skog och mark. Detta allmänna medgivande gäller emellertid varken motordrivna cyklar eller andra motorfordon. Allemansrätten är ingen lag och det finns få exakta definitioner. Ytterst kan tolkningsfrågor komma att avgöras i domstol. Naturvårdsverket utfärdar emellertid riktlinjer och av hemsidorna för såväl Naturvårdsverket som för Länsstyrelsen Stockholm framgår tydligt att t ex cykling på elcyklar i skog och mark inte omfattas av allemansrätten. Detta ska föreningen således förhålla sig till i dess verksamhet.

Ovanstående innebär att MTB Täby inte kan medverka till eller lämna medgivande för att eMTB används inom ramen för dess verksamhet, såvitt denna bedrivs i skog och mark genom utnyttjande av allemansrätten.

MTB Täbys verksamhet ska vara tillgänglig för en så bred grupp av personer som möjligt. Föreningens styrelse är medveten om att det skulle kunna finnas intresse och behov av att använda eMTB för att göra cykling som idrott och friluftsaktivitet tillgänglig för personer för vilka deltagande annars skulle vara svårt eller omöjligt. Föreningen uppmanar den som har sådana behov att vända sig till Länsstyrelsen för att söka dispens och kommer att välkomna alla medlemmar som erhållit sådan dispens att delta i föreningens verksamhet.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub