Banner2018

Vett & etikett

Det förekommer en del rädsla och negativ inställning mot cyklister. Det måste vi förhålla oss till genom att uppträda på ett ödmjukt sätt när vi möter fotgängare, vandrare, hundförare, ryttare, bär- och svampplockare m.fl. Många cyklister upplevs som snabba, laglösa och livsfarliga. Vi ska inte spä på dessa fördomar eftersom det kan leda till klagomål och onödiga cykelförbud.

Vi vinner alla på om det finns en ömsesidig respekt och hänsynstagande mellan olika nyttjandegrupper.

Här följer en del råd och tips till våra medlemmar.

Möten med fotgängare och joggare

 • uppmärksamma den andre med signal eller rop
 • sakta ner farten
 • markera tydligt att du har sett den andre, med ögonkontakt, cykla åt sidan eller cykla av stigen
 • lägg er på ett led om ni är i grupp (kör inte om varandra)
 • hälsa på den du möter

Om du hinner upp någon bakifrån, dra ner farten extra. Som oförberedd fotgängare blir man ofta överraskad när någon cyklar om och kan börja röra sig i sidled.

På kombinerade gång och cykelbanor måste du räkna med att fotgängaren har betydligt mindre fokus på trafiksituationen än vad du har som cyklist.

Det är vanligtvis inte tillåtet att cykla i motionsspåren och det är ofta reglerat i kommunens lokala ordningsstadgar. Kontrollera vad som gäller där du tänkt att cykla.
Om du i nödfall ändå måste cykla en kortare sträcka där det inte är tillåtet, cykla då sakta i kanten av spåret och det är extra viktigt att inte skrämma eller reta upp motionärer, det är deras spår! Den person du kör förbi vet inte att vi kom ut från en stig bakom förra kröken och bara skall cykla till nästa stig bakom nästa krök. Den naturliga tanken för den du möter är att du har för avsikt att fortsätta cykla i motionsspåret.

Klubbens ambition är att hitta alternativa vägar så att vi aldrig behöver använda motionsspåren (du får gärna hjälpa till att rekognosera).

Möten med ryttare

 • hästen är ett flyktdjur
 • om hästen uppfattar dig som en fara är dess naturliga instinkt att vända om och fly
 • det är viktigt att inte överraska en häst - kör långsamt på ridvägar
 • hästen har begränsat synfält, men bra hörsel och luktsinne
 • plinga inte på en häst, den känner inte igen ljudet
 • det är viktigt att låta hästen förstå att du är en människa, genom att sakta in, kliva åt sidan, prata med ryttaren, låta hästen uppfatta din doft (odör) etc
 • fråga ryttaren om det är ok att cykla förbi hästen
 • OBS: en skenande häst kan allvarligt skada sin ryttare, och även dig om du står i vägen
 • håll avstånd till hästen


Det är vanligtvis inte förbjudet att cykla i ridspår, men vi bör undvika det. På vissa platser kan det vara förbjudet att cykla i ridspåren, kontrollera vad som gäller där du tänkt att cykla. Vi måste särskilt undvika snabba och farliga partier för att minska risken för olyckor, försök hitta alternativ.

Möten med hundförare

 • en kopplad hund är normalt inga problem bara hundföraren har sett dig
 • om du möter en lös hund, vänta tills hundföraren får kontroll på hunden
 • var juste mot hundföraren och tacka om han/hon kliver åt sidan för dig

Generellt

 • försök sätta dig in i den andres situation, hur upplever de dig?
 • tänk på att ett gäng snabba cyklister i trikå kan upplevas som livsfarliga
 • den du möter har ingen aning om hur skicklig du är på din cykel
 • var artig och hälsa på den du möter
 • använd ditt goda omdöme

Att cykla MTB i terräng är en sport som växer i popularitet. MTB Täbys medlemsantal växer för varje år. Fler och fler kommer till våra populära träningspass. Det leder till ökande antal möten i skog och mark. Det finns gott om plats för alla, men vi vill ändå undvika irritation och att det ropas på regler och förbud. Tänk på att när du cyklar i klubbkläder är du en representant för klubben och måste därför också uppträda som en sådan.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub