Banner2018

Försäkring

Som medlem i MTB Täby gäller följande i försäkringssammanhang.

- Alla ungdomar fram till den 31 december det år man fyller 15 år är försäkrade via Svenska Cykelförbundet och deras försäkringsgivare.

- Samtliga medlemmar som löst tävlingslicens (inklusive engångslicens) samt deltagare i motionsarrangemang som sanktionerats av SCF.

Mer information om Svenska Cykelförbundets försäkringar finns här.


Som förening, ledare, person i ansvarsroll med mera omfattas MTB Täby av Riksidrottsförbundets gemensamma föreningsförsäkring "RF Föreningsförsäkring Bas".

Informationen ovan baseras på försäkringsläget 2020-01-01,


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub