Banner2018

Utdrag belastningsregister

Riksidrottsförbundet beslutade på Riksmötet 2019 att från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kort fakta:

 • Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
 • Barn är alla under 18 år.
 • Utdraget visar endast domar omfattande grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Det visar inte om man eventuellt varit misstänkt för ovanstående.
 • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

 • Så här går det till:

  Alla ledare inom MTB Täby som är 15 år eller äldre och kommer i kontakt med barn och ungdomar under 18 år skall själva gå in på Polisens hemsida och begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg enligt instruktionerna på Polisens hemsida.

  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsr...

  Brevet med registerutdraget kommer hem till dig efter några veckor (vanligtvis 1-3 veckor).

  Registerutdraget visas sedan upp för en av klubben anvisad representant vid anvisat eller annat lämpligt tillfälle, t ex en ledarträff.

  Styrelsen har beslutat att dem med nedanstående uppdrag skall sköta kontrollen:

 • Styrelsens ordförande
 • Den eller de som är ungdomsträningsansvariga i styrelsen.

 • Vilka dessa är kan du se här.


  Om utdraget är tomt görs en notering i medlemsregistret om vilket datum utdraget kontrollerades. Finns det noteringar i utdraget eller om en ledare vägrar att visa upp ett utdrag kommer den ledaren att få ta en time-out från ungdomsverksamheten till dess att betydelsen av noteringen är utredd av styrelsen. Detta skall ske skyndsamt samt under sekretess.

  Ny kontroll av utdraget kommer att genomföras med tvåårs-intervaller från det datum då det senast kontrollerades.

  Ytterligare information från Riksidrottsförbundet:

  https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragoro...


  Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig på info@mtbtaby.se.


  Tack för att du vill vara ledare i MTB Täby!

  Md banner
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub