Banner2018

Utdrag belastningsregister

Riksidrottsförbundet beslutade på Riksmötet 2019 att från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kort fakta:

 • Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
 • Barn är alla under 18 år.
 • Utdraget visar endast domar omfattande grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Det visar inte om man eventuellt varit misstänkt för ovanstående.
 • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

 • Så här går det till:

  Alla ledare inom MTB Täby som är 15 år eller äldre och kommer i kontakt med barn och ungdomar under 18 år skall själva gå in på Polisens hemsida och begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg enligt instruktionerna på Polisens hemsida.

  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

  Brevet med registerutdraget kommer hem till dig efter några veckor (vanligtvis 1-3 veckor).

  Registerutdraget visas sedan upp i original för en av klubben anvisad representant vid överenskommet eller annat lämpligt tillfälle, t ex en träning eller ledarträff. Utdraget skall inte lämnas till föreningens representant utan det skall du ha kvar. Registerutdraget kan inte skannas/fotograferas och skickas digitalt för uppvisande. Detta är också en säkerhet för dig så att du alltid kan vara förvissad om att vi som förening inte har den här typen av dokument sparade någonstans.

  Om utdraget är tomt görs en endast en notering i medlemsregistret om vilket datum utdraget kontrollerades och av vem.

  Styrelsen har beslutat att de med nedanstående uppdrag i föreningen skall sköta kontrollen:

 • Styrelsens ordförande
 • Den eller de som är ungdomsträningsansvariga i styrelsen.
 • Den som är platsansvarig för en träningsplats där ordinarie ungdomsträning sker (Rösjön, Sollentuna, Åkersberga)

 • Vilka dessa är kan du se nedan.


  Finns det noteringar i utdraget eller om en ledare vägrar att visa upp ett utdrag kommer den ledaren att få ta en time-out från ungdomsverksamheten till dess att betydelsen av noteringen är utredd av styrelsen. Detta skall ske skyndsamt samt under sekretess.

  Ny kontroll av utdraget kommer att genomföras med treårs-intervaller från det datum då det senast kontrollerades.

  Ytterligare information från Riksidrottsförbundet:

  https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragoro...


  Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig på info@mtbtaby.se.


  Tack för att du vill vara ledare i MTB Täby!

  Md 277fcac8 943d 407f 9fb1 84db1d2eaada
  Ledamot, Tävling, Ungdom tävling
  070-796 19 67
  Md andreas.hallberg
  Ordförande
  070-541 70 96
  Platsansvarig Åkersberga
  0793 53 73 73
  Ledamot, Ungdom motion
  076-344 31 21
  Ledamot, Enduro
  46706837804
  Platsansvarig Åkersberga
  076-880 33 66
  Platsansvarig Rösjön
  072 069 78 56
  Platsansvarig Sollentuna
  076-867 39 02
  Ledamot, Vuxen motion
  46703200139
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub