Banner2018

Belöningssystem

MTB Täby har ett belöningssystem för att premiera insatser i föreningen. Systemet gör att insatser belönas med poäng under året som sedan ger en rabatt på arrangemang och i klubbshop. Rabatten är personlig.

Syfte

Att på ett för klubben ekonomiskt och för den enskilde attraktivt sätt belöna särskilda insatser som är bra för klubben. Att göra det mer attraktivt för medlemmar att ställa upp för klubben, samtidigt som det skall vara tydligt att dessa insatser uppskattas.

Grundregel

Belöningen räknas vid varje årsskifte och gäller ett år framåt. Med andra ord, insatser som har gjorts under år 1 belönas med rabatter under år 2.

Rabattnivåer

Rabatten gäller på klubbens arrangemang samt klubbens varor, t ex klubbkläder.
Nivå 1: 5-9 poäng 5% rabatt
Nivå 2: 10-19 poäng 10% rabatt
Nivå 3: 20 poäng eller mer 20% rabatt

Förbehåll

Om belöningen skulle slå snett antingen för klubben som helhet, eller för enskilda personer eller om vissa personer kan anses ha gjort en stor insats som inte täcks in av systemet, så förbehåller sig MTB Täbys styrelse att korrigera detta.

Kategorier

1. Styrelse
- Ordförande3 poäng
- Kassör3 poäng
- Sekreterare3 poäng
- Övrig ledamot2 poäng
- Deltagande (per möte)1 poäng
2. Förtroendeuppdrag
- Revisor2 poäng
- Revisorsuppleant1 poäng
- Valberedning2 poäng
- Materielförvaltare2 poäng
- Hemsideansvarig3 poäng
- Klubbrepresentant, t ex StCF2 poäng
- Klubbrepresentant enstaka möte (per möte)1 poäng
3. Ledare
- Ledarsamordnare3 poäng
- Ledare (per tillfälle)1 poäng
4. Tävling
- Tävlingsledare (lokal)2 poäng
- Tävlingsledare (nationell)3 poäng
- Funktionär (del av dag)1 poäng
- Funktionär (hel dag)2 poäng
5. Övrigt
- Arrangemangsansvarig2 poäng
- Arrangemangsfunktionär (del av dag)1 poäng
- Arrangemangsfunktionär (hel dag)2 poäng
- Projektansvarig2 poäng
- Projektmöte (per möte)1 poäng
- Försäljning Ullmax1 poäng/1000 kr (max 10p)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub