Banner2018

Belöningssystem

MTB Täby har ett belöningssystem för att premiera insatser i föreningen. Systemet gör att insatser belönas med poäng under året som sedan ger en budget att använda på klubbkläder.

Syfte

Att på ett för klubben ekonomiskt och för den enskilde attraktivt sätt belöna särskilda insatser som är bra för klubben. Att göra det mer attraktivt för medlemmar att ställa upp för klubben, samtidigt som det skall vara tydligt att dessa insatser uppskattas.

Grundregel

Belöningen räknas vid varje årsskifte renderar i en budget hos vår klubbklädesleverantör. Budgeten avräknas från dina beställningar. Finns budget kvar vid nästkommande årsskifte adderas den nya budgeten på den befintliga.

Budget

Nivån på budgeten bestäms inför varje år. Grundläggande är att nivå 2 är dubbelt så hög som nivå 1 och nivå 3 är dubbelt så hög som nivå 2.
Nivå 1: 5-9 poäng
Nivå 2: 10-19 poäng
Nivå 3: 20 poäng eller mer

Förbehåll

Om belöningen skulle slå snett antingen för klubben som helhet, eller för enskilda personer eller om vissa personer kan anses ha gjort en stor insats som inte täcks in av systemet, så förbehåller sig MTB Täbys styrelse att korrigera detta.

Kategorier

1. Styrelse
- Ordförande5 poäng
- Kassör5 poäng
- Sekreterare5 poäng
- Övrig ledamot3 poäng
- Deltagande (per möte)1 poäng
2. Förtroendeuppdrag
- Revisor5 poäng
- Revisorsuppleant2 poäng
- Valberedning5 poäng
- Materielförvaltare2 poäng
- Hemsideansvarig3 poäng
- Klubbrepresentant, t ex StCF2 poäng
- Klubbrepresentant enstaka möte (per möte)1 poäng
3. Ledare
- Ledarsamordnare5 poäng
- Ledare (per tillfälle)1 poäng
4. Tävling
- Tävlingsledare (lokal)3 poäng
- Tävlingsledare (nationell)5 poäng
- Funktionär (del av dag)1 poäng
- Funktionär (hel dag)2 poäng
5. Övrigt
- Arrangemangsansvarig3 poäng
- Arrangemangsfunktionär (del av dag)1 poäng
- Arrangemangsfunktionär (hel dag)2 poäng
- Projektansvarig3 poäng
- Projektmöte (per möte)1 poäng

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub