Banner2018

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften gäller ett år från datumet för tecknande och faktureras sedan löpande årligen. Årsavgiften beslutas av årsmötet.


Medlemsavgiften är den enda obligatoriska avgift som finns i klubben och inkluderar medlemskap och basträning. Vid olika typer av aktiviteter och arrangemang, såsom exempelvis träningsläger, kan tillhörande avgifter tas ut i samband med anmälan.

I vissa grupper kan en träningsavgift utöver medlemsavgiften tas ut. Detta framgår då i samband med anmälan till gruppen.


Medlemsavgifter beslutade av årsmötet 2023-02-21:

Enskild medlem: 250 kr

Maximal familjeavgift: 600 kr


Träningsavgifter

I nedanstående grupper tas en årlig träningsavgift ut och den faktureras separat utöver medlemsavgiften. Träningsavgiften täcker extra kostnader tillhörande aktuell grupp såsom externa tränare, vissa tävlingsavgifter etc.

- Tävlingsgruppen Ungdom

- Endurogruppen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub