Banner2018

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften gäller ett år från datumet för tecknande och faktureras sedan löpande årligen. Årsavgiften beslutas av årsmötet.


Medlemsavgiften är den enda obligatoriska avgift som finns i klubben och inkluderar medlemskap och basträning. Vid olika typer av aktiviteter och arrangemang, såsom exempelvis träningsläger, kan tillhörande avgifter tas ut i samband med anmälan.

I vissa grupper kan en träningsavgift utöver medlemsavgiften tas ut. Detta framgår då i samband med anmälan till gruppen.


Avgifter beslutade av årsmötet 2020-02-04:

Enskild medlem: 250 kr

Maximal familjeavgift: 600 kr

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub