Banner2018

Chip/Transponder

Svenska Cykelförbundet (SCF) använder sedan några år tillbaka ett centralt system med personliga transpondrar för tidtagning vid tävling. Transpondern heter ProChip Flex och är en leasingtransponder från företaget MyLaps.

När behövs egen transponder?

De stora tävlingarna såsom SM och SWE Cup använder normalt sett förbundets system, men även fler tävlingar har börjat att använda detta. Dock är det inte sannolikt att långsloppstävlingarna kommer att göra det i närtid, då det på de tävlingarna är så många deltagare och det vanligtvis finns en stor motionsklass som saknar transponder. Vissa arrangörer erbjuder också möjligheten till att hyra en transponder för en enskild tävling

Vem behöver chip?

Till att börja med är det tävlande med årslicens och som skall köra en tävling med förbundets system som behöver skaffa transponder. Vilka tävlingar, utöver SM och SWE Cup, som använder förbundets chip får man utläsa i respektive tävlingsinbjudan/PM.


Den som har årslicens men inte kör någon tävling som använder förbundets system behöver således inte heller skaffa någon transponder.

Hur beställer man?

Transponder hyrs direkt av MyLaps och betalas direkt till leverantören. Länk finns nedan.

Mer information/länkar.

Mer information finns på SCF:s hemsida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub