Banner2018

Licensinfo

Som tävlingscyklist krävs att man har en licens och det finns några olika typer av licenser beroende på vilka klasser man avser att tävla i. Se tabell nedan vilka klasser som respektive licens är giltig i. Licensen liksom tävlingsklasserna baseras alltid på födelseår, dvs den ålder man uppnår under kalenderåret, och inte den faktiska ålder man har vid tävlingstillfället/licensansökningstillfället.

Engångslicens

Den allra enklaste licensen kallas för engångslicens och den tecknar man för varje enskild tävling och den kan vara lämplig om man endast tänker köra någon enstaka tävling per år. Engångslicensen gäller endast i elitmotions-, sport- och ungdomsklasserna och tecknas direkt hos tävlingsarrangören.

Baslicens (Base)

Baslicensen är steget upp från engångslicensen och gäller under hela året, oavsett antal tävlingar, samt att den ger ett försäkringsskydd även under träning. Den gäller dock endast i elitmotion- och sportklasserna.

Tävlingslicens (U11, Youth, Junior, U23, Elite, Master)

Beroende på ålder väljer man den licens som gäller sin klass. Licensen gäller för obegränsat antal tävlingar samt att den liksom Baslicensen också ger ett försäkringsskydd vid träning. Herrar och damer från 30 år kan välja att kvarstå med Elitlicens och tävlar då i dessa klasser. Det är tillåtet att en gång under säsong byta licenstyp.


Med en tävlingslicens kan man tävla för olika klubbar i olika discipliner, t ex en klubb i mountainbike och en annan i landsväg. En av klubbarna är då huvudklubb och det är genom den klubben licensen tecknas. Vid licensbeställningen kan man ange att man tävlar för en annan klubb i en annan disciplin.

Licenstyp Klass Ålder
Elite Women Damelit, DSport 19-29
Elite Men Elit, Senior, HSport 23-29
Under 23 Elit, Senior, HSport 19-22
Master Men/Women H30-H75, D30-D50, Senior, DamElit, H/D-Sport 30-99
Junior Men/Women Junior, DamJunior, H/D-Sport 17-18
Youth Men/Women P/F10-12, 13-14, 15-16 10-16
Base Elitmotion, D/H-Sport 13-99
Under 11 P/F 5-10 5-10
Engångslicens P/F10-16, H/D-Sport, Elitmotion 10-99

Beställning

Licensen beställs och betalas direkt till Svenska Cykelförbundet på deras sida www.swecyclingonline.se. För att kunna logga in på den sidan måste man finnas i och ha en e-postadress registrerad i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline.

Första gången du loggar in på SweCylingOnline skall man klicka på länken "Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare" för att få ett lösenord till systemet.

Får du vid licensbeställningen upp ett meddelande om att du saknar UCI ID, läs då igenom informationen på SCF.se som berör Ansök om licens. I samband ansökan om UCI ID behöver man ange sitt IdrottOnlineID som finns på "Mina uppgifter" när du är inloggad på "Mina sidor i MyClub.

Fel vid inloggning på SweCyclingOnline

Om du inte kan logga in på SweCyclingOnline beror det sannolikt på en av två saker.

1. Det är en annan e-postadress registrerad på din profil i IdrottOnline än den du tror. Detta kan bero på olika saker, t ex att en annan förening där du är aktiv har ändrat din adress eller att din adress inte har synkroniserats över korrekt från MyClub.

2. Det saknas en aktiv profil för dig på IdrottOnline. På ditt digitala medlemskort kan du se om du har ett IdrottOnlineID (se instruktion hur du får fram ditt digitala medlemskort nedan). Om du har ett IdrottOnlineID på ditt medlemskort är det sannolikt inte detta som är problemet.

Om du misstänker att du inte finns med i IdrottOnline eller har fel e-postadress? Kontakta då klubben så lägger vi in dig.

FAQ

Förbundets topplista över frågor kring licenser.

Byte av förening - överförande av licens

Om du innehar en tävlingslicens och skall byta förening måste du meddela Svenska Cykelförbundet din övergång. Byte av förening kan ske fritt under tiden 1 oktober-15 december för nästkommande år. Ansökan görs på blankett som finns på Svenska cykelförbundets hemsida och skall undertecknas av licensinnehavaren. SCF offentliggör samtliga övergångar för föreningarnas kännedom efter den fria övergångsperiodens slut. Överförande av licens under tiden 16 december-31 oktober kan endast ske en gång och då efter skriftligt medgivande av den på licensen angivna förening.

Försäkringsinformation

Mer information om försäkringsskyddet i licensen finns på Svenska Cykelförbundets hemsida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub