Banner2018

Licensinfo

Som tävlingscyklist krävs att man har en licens och det finns några olika typer av licenser beroende på vilka klasser man avser att tävla i. Se tabell nedan vilka klasser som respektive licens är giltig i. Licensen liksom tävlingsklasserna baseras alltid på födelseår, dvs den ålder man uppnår under kalenderåret, och inte den faktiska ålder man har vid tävlingstillfället/licensansökningstillfället.

Engångslicens

Den allra enklaste licensen kallas för engångslicens och den tecknar man för varje enskild tävling och den kan vara lämplig om man endast tänker köra någon enstaka tävling per år. Engångslicensen gäller endast i elitmotions-, sport- och ungdomsklasserna.

Baslicens (Base)

Baslicensen är steget upp från engångslicensen och gäller under hela året, oavsett antal tävlingar, samt att den ger ett försäkringsskydd även under träning. Den gäller dock endast i elitmotion- och sportklasserna.

Tävlingslicens (U11, Youth, Junior, U23, Elite, Master)

Beroende på ålder väljer man den licens som gäller sin klass. Licensen gäller för obegränsat antal tävlingar samt att den liksom Baslicensen också ger ett försäkringsskydd vid träning. Herrar och damer från 30 år kan välja att kvarstå med Elitlicens och tävlar då i dessa klasser. Det är tillåtet att en gång under säsong byta licenstyp.


Med en tävlingslicens kan man tävla för olika klubbar i olika discipliner, t ex en klubb i mountainbike och en annan i landsväg. En av klubbarna är då huvudklubb och det är genom den klubben licensen tecknas. Vid licensbeställningen kan man ange att man tävlar för en annan klubb i en annan disciplin.

Licenstyp Klass Ålder
Elite Women Damelit, DSport 19-29
Elite Men Elit, Senior, HSport 23-29
Under 23 Elit, Senior, HSport 19-22
Master Men/Women H30-H75, D30-D50, Senior, DamElit, H/D-Sport 30-99
Junior Men/Women Junior, DamJunior, H/D-Sport 17-18
Youth Men/Women P/F10-12, 13-14, 15-16 10-16
Base Elitmotion, D/H-Sport 13-99
Under 11 P/F 5-10 5-10
Engångslicens P/F10-16, H/D-Sport, Elitmotion 10-99

Beställning

Licensen beställs och betalas direkt till Svenska Cykelförbundet på deras sida www.swecyclingonline.se. För att kunna logga in på den sidan måste man finnas i och ha en e-postadress registrerad i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline. OBS: Det är alltså inte e-postadressen registrerad i vårt medlemsregister (MyClub) som styr.

Första gången du loggar in på SweCylingOnline skall man klicka på länken "Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare" för att få ett lösenord till systemet.

Mer informationen om hur beställningen går till finns på SCF.se.

Fel vid inloggning på SweCyclingOnline

Om du inte kan logga in på SweCyclingOnline beror det sannolikt på en av två saker.

1. (Sannolikt detta i 99,99% av fallen)

Det är en annan e-postadress registrerad på din profil i IdrottOnline än den du tror. Detta kan bero på olika saker, t ex att en annan förening där du är aktiv eller har varit aktiv har lagt in en annan adress. Observera att kontaktuppgifterna inte synkroniseras från MyClub till IdrottOnline.

Om du misstänker att du har fel e-postadress i IdrottOnline kan du själv logga in där och rätta upp den. Saknar du inloggningsuppgifter kan klubben hjälpa dig att skicka ut detta.

2. (Sannolikt detta i 0,01% av fallen)

Du saknar en aktiv profil i IdrottOnline.

Om du misstänker att du saknar en profil i IdrottOnline? Kontakta då klubben så löser vi det.

FAQ

Förbundets topplista över frågor kring licenser.

Byte av förening - överförande av licens

Om du innehar en tävlingslicens och skall byta förening måste du meddela Svenska Cykelförbundet din övergång. Byte av förening kan ske fritt under tiden 1 oktober-15 december för nästkommande år. Ansökan görs på blankett som finns på Svenska cykelförbundets hemsida och skall undertecknas av licensinnehavaren. SCF offentliggör samtliga övergångar för föreningarnas kännedom efter den fria övergångsperiodens slut. Överförande av licens under tiden 16 december-31 oktober kan endast ske en gång och då efter skriftligt medgivande av den på licensen angivna förening.

Försäkringsinformation

Mer information om försäkringsskyddet i licensen finns på Svenska Cykelförbundets hemsida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub